Gebieden

Verspreide Laarderengen - Laren (8 ha)

Het word ‘eng’ staat hier voor akkerbouwgebied. De Laarder Eng is een eeuwenoud landschap waar de boeren van Laren hun gewassen teelden, zoals rogge, boekweit, wintergerst en haver. Deze akker werden bemest met de mest uit de schapen-potstal. Elk dorp heeft zijn enggebieden gehad, gelegen tussen dorp en de uitgesprekte heidevelden. Veel engen zijn inmiddels omgevormd tot woonwijken. De Laarder Eng is gelukkig bewaard gebleven. Sommige akkerpercelen zijn nog particulier eigendom, sommige zijn van Goois Natuurreservaat. Ook zijn er fraaie bosjes en boomgroepen aanwezig.
Al met al een lieflijk landschap dat er in elk seizoen weer anders uitziet. Trekvogels vinden hier in de winter een gedekte tafel vanwege de vele zaadjes die op de grond liggen.

Honden aangelijnd tijdens het broedseizoen (01-04 tot 01-10).