Gebieden

Raabos - Hilversum (12 ha)

In 2014 is gebied Raabos overdragen door gemeente Hilversum aan het Goois Natuurreservaat. Het is ongeveer 12 ha groot en bestaat een afwisseling van loofbos, speelweiden, graslanden en poelen. Het ligt tegen de wijk Kerkenlanden aan en veel omwonenden gebruiken het gebied om te wandelen en te fietsen. In overleg met buurtbewoners is het gebied ingericht. Zo is de parkeerplaats aan de Raaweg verkleind. Het afgescheiden gedeelte is ingeplant met bomen en struiken. Er zijn nieuwe slagbomen en eigendomsborden geplaatst.