Gebieden

Laarder Eng - Laren (9 ha)

De Laarder Eng is een restant van een groot engengebied dat vroeger het brinkdorp Laren geheel omsloot. Op deze restanten wordt men steeds zuiniger vanwege het unieke karakter ervan. Het Goois Natuurreservaat streeft er dan ook naar om de engen in de regio veilig te stellen en de natuur- en cultuurwaarden te verhogen. Akkers met traditionele landbouwgewassen zoals boekweit en rogge met daartussen klaproos, korenbloem en kamille zijn weer te zien.

Klik hier voor een interactieve kaart van de gebieden van Goois Natuurreservaat.