Gebieden

Laapersbos - Hilversum (34 ha)

Het Laapersbos is een bos geworden heideveld met nog restantjes heide. Het bos is dichtbegroeid met vliegden en diverse soorten loofhout. Er zijn nog enkele oude beukenlanen en restanten van eikenhakhoutbos te vinden en er liggen stukjes eikenspaartelgenbos. Het is een vogelrijk gebied met onder andere de zwarte specht. In het voormalige eikenhakhoutbosje net ten noorden van het landgoed Zwaluwenberg is een aantal keren een nogal zeldzame plant, het stofzaad, gevonden. De oude beuken bieden plaats aan veel holenbroedende vogels en aan vleermuizen.

Honden aangelijnd in het broedseizoen (15-03 tot 15-07).

Klik hier voor een interactieve kaart van de gebieden van Goois Natuurreservaat.