Gebieden

Hilversums wasmeer - Hilversum (31 ha)

Het Hilversums Wasmeer lag eens te midden van de uitgestrekte heide. Mede door de voedselarme en zure bodem kwam rond deze plas een interessante flora tot ontwikkeling. Door vervuiling, verrijking en te sterke verzuring verdween deze flora bijna. Door begrazing en door in 1995 te plaggen, de opslag te verwijderen en de bosrand terug te dringen, heeft de oorspronkelijke vegetatie weer een kans gekregen. Het gebied is niet ontsloten, maar vanaf het pad langs het raster en vanaf het uitzichtpunt is het gebied goed te overzien. Vogelsoorten als wilde eend, bergeend, fuut, geoorde fuut en dodaars zijn regelmatig aanwezig. Boven en rond het water vliegen in de zomer diverse libelle soorten rond. Het gebied wordt begraasd door de spectaculair ogende Schotse Hooglanders, een rundersoort die zomer en winter buiten blijft. 

Niet toegankelijk, echter goed te overzien vanuit het uitkijkpunt de oostoever.

Klik hier voor een interactieve kaart van de gebieden van Goois Natuurreservaat.