Activiteiten

Voor scholen

Er zijn vele dingen in de Gooise natuur te doen voor scholen. Voor jong en oud, voor lange of korte periode, in het klaslokaal of buiten, hier staan de activiteiten beschreven.

Actie Zebrapad

Goois Natuurreservaat heeft in samenwerking met de Stichting Omgevings Educatie een lesprogramma gemaakt, voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in het Gooi waarin ontsnippering en klimaatverandering het centrale thema is. Actie Zebrapad is een lesprogramma voor het gehele onderwijs in het Gooi en de Vechtstreek, over natuur, natuurbeheer en natuurverbindingen in het Gooi en in het bijzonder over de Natuurbrug Zanderij Crailo.

De aanleiding voor dit onderwijsprogramma is de groeiende belangstelling vanuit het onderwijs voor de omgeving. Veel scholen benaderden ons in de afgelopen jaren met de vraag of zij de (toen nog in aanbouw zijnde) Natuurbrug Zanderij Crailoo konden bezoeken. Wij gaven graag gehoor aan deze belangstelling en heeft de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek gevraagd een onderwijsprogramma over natuur en natuurverbindingen samen te stellen. Het is nu in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed in het regulieren onderwijs in te passen.

Het Goois Natuurreservaat werkt al langere tijd aan het vergroten en verbinden van natuurgebieden om dieren en planten meer leefruimte en overlevingskansen te bieden. Stabiele, vitale populaties zijn beter bestand tegen bedreigingen als ziekten, milieuvervuiling, een strenge winter of zelfs structurele klimaatveranderingen. De HIER-campagne waaraan het het Goois Natuurreservaat heeft meegedaan, samen met vele andere goede doelen van de Nationale Postcode Loterij, heeft ons de mogelijkheid geboden Actie Zebrapad te laten ontwikkelen.

Leerlijn

Actie Zebrapad voor het basisonderwijs is opgebouwd volgens een doorgaande leerlijn natuureducatie voor de groepen 1 t/m 8.
Groep 1-2: Zeppie de Zebrapad
Groep 3-4: Ko Konijn is verdwaald
Groep 5-6: Mijn Beste Park
Groep 7-8: Ons adviesbureau voor natuurverbindingen

Voor meer informatie, een toelichting op school of bestellen van materialen kan je contact opnemen met de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek, Maya Heinsbroek.

Zappen in de buurt

Leer meer over je eigen omgeving! Dat is het doel van 'Zappen in je buurt', een onderwijsproject van de Stichting Omgevingseducatie. Het digitale lesmateriaal bestaat uit allerlei creatieve en ontdekkingsopdrachten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De opdrachten zijn geschikt voor geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en culturele en kunstzinnige vorming.

De Heuvelrug in het Gooi

De Heuvelrug is een langgerekt, bosrijk gebied van de Rijn bij Rhenen tot aan het Gooimeer bij Huizen. Het gebied heeft een lange geschiedenis en bevat veel waardevolle elementen op het gebied van natuur en cultuurhistorie. Momenteel zijn er veel (meer of minder positieve) ontwikkelingen die invloed hebben op het landschap. De mooie en waardevolle elementen worden soms bedreigd.

De voornaamste knelpunten zijn versnippering van het landschap en verdroging van de bodem. Het beheer van het landschap en de cultuurhistorische waarden is belangrijk. Diverse organisaties, zoals het Goois Natuurreservaat en het Utrechts Landschap, besteden momenteel aandacht aan het behoud en beheer van de Heuvelrug in het project Heel de Heuvelrug. Het onderwijsproject 'De Heuvelrug in het Gooi' wil jongeren betrekken bij de Heuvelrug als hun eigen leefomgeving en hen bewust maken van de invloed die de mens had en heeft op de inrichting en het behoud van het gebied. Hiervoor doen jongeren onderzoek op locatie, bezoeken zij instellingen en organisaties in de regio en maken (digitale) werkstukken.