Activiteiten

Met de hond

Samen met de hond genieten van de bijzondere Gooise natuur? Dat kan, want jouw hond is bijna overal welkom. Download de folder en lees de volgende regels:

 • Loslopen mag alleen in de speciaal daarvoor aangewezen zones
  Daarnaast zijn er gebieden waar honden alleen buiten het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli) los mogen lopen. Dieren zoals reeën, konijnen, hazen en zandhagedissen, maar ook vogels zijn in die periode namelijk extra kwetsbaar voor loslopende honden. In gebieden waar het loslopen van honden echt onmogelijk is, geldt een aanlijngebod. Op enkele plaatsen in het Goois Natuurreservaat, waaronder de natuurbruggen en de trimbaan op de Fransche Kamp, zijn honden niet toegestaan. Bij seizoenskampeerterrein De Fransche Kamp zijn honden welkom en mogen zij los in de periode van 1 oktober tot 1 maart. Daar buiten is het terrein niet toegankelijk voor honden, óók niet aan de lijn.
  Bij elk afzonderlijk natuurgebied staat aangegeven op borden welke regeling van toepassing is. Voor de exacte begrenzing en regeling gelden de borden ter plaatse.

 • Altijd onder appèl
  Daar waar de hond los mag, moet hij overigens wel altijd onder appèl blijven. Het is dus niet de bedoeling dat hij dwars door het bos struint, in vennen duikt, achter vogels of wild aangaat en wandelaars, fietsers en ruiters hindert! Verstoring van de fauna is een strafbare overtreding. We verwachten dat honden op de wegen en paden blijven.

 • Waar mogen de honden los of aangelijnd?
  Bij elk afzonderlijk natuurgebied staat aangegeven op borden welke regeling van toepassing is. Voor de exacte begrenzing en regeling gelden de borden ter plaatse.
  De hondenaanlijnregeling met kaart kun je aan je zijkant van deze pagina downloaden. 
 • Schapen en runderen
  Waar schapen en/of runderen lopen, moet de hond altijd aangelijnd of onder strikt appèl staan. Bij de ingangen van deze begrazingsgebieden staat precies aangegeven welke regeling van toepassing is.
  De Limitische, Nieuw Bussummer- en Vliegheide vallen onder een wisselbegrazing. Dit betekent dat er telkens één van de genoemde gebieden wordt begraasd. In dit gebied geldt dan - zolang de grazers aanwezig zijn - dat de honden aangelijnd moeten zijn. De wisselborden bij de ingangen geven aan welke situatie ter plekke geldt.

Voorkom overlast

Loslopende honden kunnen voor andere bezoekers, waaronder fietsers en ruiters overlast veroorzaken en zelfs angst oproepen. Wij verwachten van jou als hondenbezitter dat je bewust bent van deze verantwoordelijkheid en overlast voorkomt door tijdig in te grijpen.

Toezicht

De boswachters houden toezicht op de naleving van de hondenaanlijnregeling (en tevens Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de algemene plaatselijke verordening). Deze kan je rechts op de pagina downloaden. Boswachters zijn bevoegd om bij overtredingen proces-verbaal op te maken.