Activiteiten

Met de fotocamera

Liefhebbers van vogelfotografie kunnen voortaan hun hart ophalen in de Fotohut Gooi, gerealiseerd door de stichting Centrum voor Natuurfotografie in samenwerking met het Goois Natuurreservaat. Daarnaast biedt het Goois Natuurreservaat workshops natuurfotografie aan. 

Goois Natuurreservaat is de eerste natuurbeherende instantie in Nederland die een online verhuurbare fotografiehut aanbiedt. Deze nieuwe voorziening past bij deze tijd waarin vele duizenden Nederlanders geregeld het groen in trekken om foto’s te maken. Ze vormen een nieuwe groep natuur-recreanten, zoals eerder de fietsers, wandelaars, paardrijders en mountainbikers dat waren.

Natuurfotografen hebben behoefte aan eigen voorzieningen, zoals schuilhutten die gelegenheid bieden om vogels van dichtbij op ooghoogte te observeren en te fotograferen zonder ze te verstoren. Bijkomend voordeel voor de boswachter is dat hij fotografen, wanneer deze zich te ver buiten de paden begeven en onbedoeld dieren verstoren, voortaan kan verwijzen naar de voorzieningen.

De comfortabele hut biedt, met zijn 2 x 3 meter vloeroppervlak, voldoende zit- en beweegruimte voor twee tot drie mensen. Hij is ontworpen en gebouwd door het Centrum voor Natuurfotografie, in samenwerking met enkele leden van de Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken. Met dank aan recyclingbedrijf Van Paridon Bussum voor het leveren van de constructiebalken en de Lakeland Foundation voor haar bijdrage in de bouw- en aanlegkosten.
Rondom de hut fladderen vrijwel voortdurend kool-, pimpel-, glanskop-, kuif-, en staartmezen. Afgewisseld met typische bosvogels zoals boomklever, vink, gaai en grote bonte specht. Het CVN verwacht dat het aantal soorten snel groeit naarmate meer vogels aan de plek gewend raken en terugkeren van hun trek.

Rustgebied

Het geheel bevindt zich aan de rand van een open plek in een besloten rustgebied waar geen andere mensen komen. Dat waarborgt de rust zowel voor de fauna als voor de fotografen die zich moeten kunnen concentreren. Want vogels, zeker de kleine soorten, bewegen voortdurend en gunnen de fotograaf maar weinig tijd om scherp te stellen. Wat helpt is dat de hut van binnen donker is, zodat de vogels de bewegingen van de fotograaf moeilijk kunnen zien.

Om de rust te waarborgen wordt de exacte locatie van de hut alleen bekend gemaakt aan gebruikers, wanneer zij de hut reserveren. Het kost 60 euro per dagdeel en 100 euro voor een hele dag. De netto-opbrengst wordt gedeeld met Goois Natuurreservaat en elke gebruiker krijgt bij boeking automatisch een jaar begunstigersschap van Goois Natuurreservaat cadeau.

Voor meer informatie, foto’s en boeking klik hier.