Nieuws

Japanse Duizendknoop in het Goois Natuurreservaat

29-08-2018

Japanse duizendknoop is de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Het is de verzamelnaam van twee sterk op elkaar lijkende soorten Aziatische Duizendknoop en een kruising van deze twee soorten. De planten kunnen ongeveer 3 meter hoog worden, hebben hartvormige bladeren en een holle stengel die lijkt op bamboe. De planten bloeien aan het einde van de zomer (vanaf augustus) met smalle witte pluimen. Plantendelen van zowel de stengels als de wortels kunnen gemakkelijk uitgroeien tot nieuwe planten. Japanse Duizendknoop verspreidt zich vooral via grondtransporten en onzorgvuldig maaien (maaien waarbij het maaisel zonder verder nadenken wordt verspreid in het gebied). De planten zijn voor de mens verder onschuldig, geven geen huidirritatie en zijn ook niet giftig.

Japanse Duizendknoop zorgt in Nederland en dus ook in het Gooi in toenemende mate voor problemen. Doordat Japanse Duizendknoop van nature niet in Nederland voorkomt heeft het nauwelijks natuurlijke vijanden. Het verspreidt zich daardoor zeer succesvol en verdringt daarbij vrijwel alle andere soorten planten. Japanse Duizendknoop wortelt zeer diep en kan aanzienlijke ecologische en materiële schade veroorzaken. Als het zich ergens heeft gevestigd is het vrijwel onuitroeibaar.

In Nederland is er in toenemende mate aandacht voor bestrijding van Japanse Duizendknoop en vooral ook het tegengaan van verdere verspreiding. Uit verschillende studies blijkt dat voorkomen veel beter is dan bestrijden achteraf.

Verspreiding van Japanse Duizendknoop kan o.a. worden tegengegaan door stengels en wortels zo min mogelijk te verplaatsen en nooit zomaar op of in de bodem achter te laten. Plantendelen moeten als restafval (niet in de groencontainer) worden afgevoerd. Op deze wijze wordt de plant echt vernietigd en komt het niet als onderdeel van compost weer ergens terug.

Bestrijding van Japanse Duizendknoop kan op heel veel manieren. Helaas bestaat er nog geen goede methode die snel en effectief is. Bestrijding van elke groeiplaats afzonderlijk duurt meerdere jaren, waarbij succes niet op voorhand verzekerd is.

Binnen het Goois Natuurreservaat is de Japanse Duizendknoop inmiddels op tientallen plaatsen aanwezig. Goois Natuurreservaat brengt op dit moment de groeiplaatsen in kaart en bereidt gecoördineerde bestrijding voor.

Ook doen we net als een groot aantal andere terreinbeheerders proeven met bestrijding van Japanse Duizendknoop om te zoeken naar een werkbare aanpak.  Deze proeven zijn vooral gericht op de kleinere groeiplaatsen omdat hier de kans op succesvolle uitroeiing het grootst is. Gelukkig zijn er ook al vrijwilligers actief die met een zorgvuldige werkwijze bijdragen aan het voorkomen van verdere uitbreiding van Japanse Duizendknoop.

Voor meer informatie kun je ook kijken op: https://bestrijdingduizendknoop.nl/.

Foto's: ©Bart Siebelink