Nieuws

Faunatunnel Monnikenberg gereed - Excursie 18 november

21-10-2018

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de faunatunnel Monnikenberg. De tunnel van 40 meter breed en 5,5 meter hoog, gaat onder de 6 nieuwe rijbanen van de A27 door en is nu klaar voor gebruik. De ruime tunnel helpt vooral de dieren die moeite hebben met nauwe en donkere doorgangen om de oversteek te wagen. Voorbeelden hiervan zijn levendbarende hagedis, ringslang en verschillende soorten insecten. Ook dieren als das, boommarter en ree zullen de verbinding gebruiken. ‘Nadat de bouwhekken werden verwijderd waren de eerste sporen al binnen een week zichtbaar’ vertelt Derk van der Velden die het werk namens Goois Natuurreservaat begeleidde.

Groter geheel
De faunatunnel Monnikenberg is onderdeel van een groter geheel. In de komende jaren zal ook een natuurbrug worden gebouwd die samen met de nu gerealiseerde faunatunnel de verbinding moet vormen tussen het Gooi en het Utrechtse deel van de Heuvelrug. Dit wordt De Groene Schakel genoemd. Samen met andere reeds eerder gerealiseerde verbindingen en de nog te realiseren natuurverbinding Westerheide (verbinding over de provinciale weg van Hilversum naar Laren) zorgt De Groene Schakel ervoor dat alle natuurgebieden binnen het Gooi met elkaar en met zijn de Utrechtse Heuvelrug zijn verbonden.


De faunatunnel Monnikenberg is door aannemerscombinatie 3Angle gebouwd als onderdeel van de verbreding van de A27 in opdracht van Rijkswaterstaat. Goois Natuurreservaat is vanaf het begin goed betrokken bij de realisatie. Goois Natuurreservaat heeft Rijkswaterstaat voorafgaand aan de werkzaamheden laten weten wat wij voor de natuur belangrijk vinden. Rijkswaterstaat heeft deze wensen doorgegeven aan de verschillende partijen die de verbreding van de A27 wilden uitvoeren en heeft daarbij aangegeven dat maatregelen voor natuur pluspunten zouden opleveren bij de beoordeling van de plannen. Op basis hiervan is een aannemer gekozen die met eigen ecologen een goed plan heeft gemaakt met echte pluspunten voor de natuur: Door deze aanpak is de faunatunnel ruimer geworden, is de omgeving van de tunnel optimaal ingericht voor natuur en wordt de komende jaren bekeken of de verbinding goed functioneert. Zo niet, dan worden er maatregelen genomen voor verbetering.
Om de faunatunnel goed te laten functioneren is, naast een goede inrichting, ook rust nodig. De verbinding ligt in een gebied met weinig ruimte en veel dynamiek van infrastructuur. Daarom is de omgeving rond de faunatunnel niet openbaar toegankelijk.

Excursie
Voor mensen die toch een keer een kijkje willen nemen zal het Goois Natuurreservaat periodiek excursies organiseren. De eerstvolgende excursie is op 18 november om 11.00 uur. Deelnamen kan uitsluitend na aanmelden. Er is plaats voor maximaal 20 personen. Tijdens de excursie zal worden verteld over de Gooise natuurverbindingen in het algemeen en deze faunatunnel in het bijzonder. De excursie duurt ongeveer anderhalf uur.

Aanmelden voor de excursie
Aanmelden kan door een mail te sturen aan gooisnatuurreservaat@gnr.nl