Nieuws

Behoud en ontwikkeling schootsvelden Vesting Naarden in handen van GNR

01-09-2017

Op woensdagochtend 30 augustus hebben de gemeente Gooise Meren en Goois Natuurreservaat (GNR) de koopovereenkomst voor de overdracht van de schootsvelden van de vesting van Naarden ondertekend. Het gaat bij elkaar om zo’n twintig hectare. Met recht kan gesproken worden van een historisch moment. Met een symbolisch kanonschot bij het Nederlands Vestingmuseum werd de overdracht aan GNR feestelijk bekrachtigd. De overdracht is mogelijk dankzij een subsidie van de Provincie Noord-Holland.

Door aankoop van de schootsvelden neemt Goois Natuurreservaat verantwoordelijkheid voor een door gemeenten en provincie geuite wens de schootsvelden van de Vesting Naarden voor de toekomst veilig te stellen en vrij en open te houden van bebouwing. GNR draagt zorg voor het bevorderen van de natuur- en landschapswaarden door de velden te beheren als natuur- en weidegebied. De ondertekening werd begeleid door notaris Robert Ritsma. Namens de gemeente Gooise Meren tekende burgemeester Han ter Heegde. Namens GNR ondertekenden voorzitter Kees-Jan Dosker en bestuursleden Gerrit Pas en Elbert Roest.

“Erfgoed is emotie”

Kees-Jan Dosker legde na het plaatsen van zijn handtekening uit hoe belangrijk het behoud van erfgoed is: “Erfgoed dóet iets met mensen en maakt emoties los.” Elbert Roest belichtte hoe die emotie in onze regio al sinds het begin van de vorige eeuw de drijfveer is achter de inzet voor het behoud van natuurgebieden. Hij bracht in herinnering hoe ruim honderd jaar geleden het plan om van het Naardermeer een vuilnisstortplaats te maken, tot de oprichting van Natuurmonumenten leidde. En toen de Gooise heidegebieden bebouwd dreigden te worden, sloegen Erfgooiers en bestuurders de handen ineen en werd in 1932 het GNR opgericht. “De energie onder inwoners en bestuurders die er toen was om gebieden te beschermen, is er nu weer. En dat gegeven moeten we benutten”, zo stelde Roest.

Burgemeester Ter Heegde benadrukte dat de schootsvelden bij het GNR in heel goede handen zijn: “Het GNR heeft zich op het gebied van beheer en bescherming van natuurgebieden in onze regio bewezen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in.”

UNESCO-werelderfgoed

Vesting Naarden maakt deel uit van het Rijksmonument Nieuwe Hollandse Waterlinie. De veertiende-eeuwse stad met zijn zeventiende-eeuwse omwalling en de resterende schootsvelden zijn aangeduid als rijksbeschermd stads- en dorpsgezicht. Stad, vesting en schootsvelden vormen dan ook een drie-eenheid en grenzen direct aan het Groene Hart. De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt door ons land voorgedragen voor de werelderfgoedlijst van UNESCO. De schootsvelden hebben een grote cultuurhistorische waarde. De velden zijn vanuit militair-geografisch oogpunt bezien een duidelijk herkenbaar overblijfsel van de toenmalige wijze van oorlogsvoering: een vesting met open schootsvelden om de vijand op tijd in het vizier te krijgen.

Project ‘Naarden buiten de Vesting’

Met de overdracht aan GNR is een bedrag van €850.000,- gemoeid. Dit bedrag, een subsidie van de Provincie Noord-Holland, wordt door de gemeente Gooise Meren ingebracht in het project ‘Naarden buiten de Vesting’. Met dit project wordt een impuls gegeven aan de landschappelijke, ecologische en recreatieve waarde van het gebied tussen de Naardense vesting en Muiden.